f. 1845-06-08, Karlsbacka, Vilhelmina (AC)
d. 1867-01-27, Malgovik, Vilhelmina (AC)
beg.  
yrke.  
utb.