f. Ragunda (Z)
d. eft 1689, Ragunda (Z)
beg.  
yrke.  
utb.  
f.  
d.  
beg.  
yrke.  
utb.