f. 1615
d. 1647
beg.  
yrke. Överstelöjtnant
utb.  
f.  
d. 1646
beg.  
yrke.  
utb.