g. 1888-05-21
f. 1863-01-06, Norrnäs, Bodum (Z)
d. 1935-05-28
beg.  
yrke.  
utb.  
f. 1867-10-21, Bodum (Z)
d. 1960-08-09, Orrnäs, Bodum (Z)
beg.  
yrke.  
utb.